dilluns, 29 d’agost del 2016

Activitat paranormal: una via de la insubordinació (10)

Parlamentet regional (la nació són els Països Catalans) de la
penosament (mal)anomenada Comunitat Autònoma de Catalunya.

ACTIVITAT PARANORMAL:
UNA VIA DE LA INSUBORDINACIÓ (10)
[EL VIDRE AL COR, 4-III-2016]
 Gerard Horta

La vida social d’Occident resulta graciosa: es fonamenta en la mentida i el secret. Als parlaments, hi té lloc un fenomen aparentment estrambòtic malgrat que es produeix duna manera regular: sembla que hi hagi homes i dones que diuen coses i que es desplacin en el temps i lespai.

Tanmateix això no és cert, respon a una il·lusió generalitzada. No hi ha ningú. Mai. 

L’espai roman buit, silenciós, fred. Espectral.