dimarts, 14 d’abril del 2015

La UB explota i precaritza: professorat en lluita contra la universitat-empresa

https://cosub.wordpress.com/
https://professoratreclamantub.wordpress.com/
 
Una societat classista demana una universitat pública regida des de criteris mercantilistes que, com més aviat millor, s’abraoni als marges exclusius del benefici econòmic d'uns pocs. Dels 5.000 docents i investigadors de la UB, 1.600 no arriben a cobrar el salari mínim interprofessional de 630 €.

Això resulta completament irrellevant per al professorat funcionari, tan formalment progressista sempre i a tot arreu. I resulta encara més irrellevant per a l’espectre macabre de vividors i vividores dels comitès d’empresa, amb gent que hi porta col·locats 10, 15 i 20 anys. De totes les sigles: totes.

Tindrem temps de tractar de les molt diverses dimensions relacionades amb aquest procés.

Agraeixo als periodistes públics catalans el silenciament i la censura que han exercit i que continuen exercint, implacablement, respecte a la lluita universitària dels docents, investigadors, personal d’administració i serveis i estudiants que hem plantat i que plantem cara.

La universitat pública s’ensorra davant dels vostres nassos. Felicitacions.