dijous, 25 de maig del 2017

Activitat paranormal: una via de la insubordinació (1)

Altes vibracions; cromatismes, sons, olors i moviments anòmals;
relacions socials estranyes... el món és transformat radicalment.

ACTIVITAT PARANORMAL:
UNA VIA DE LA INSUBORDINACIÓ (1)
[EL VIDRE AL COR, 29-I-2016]
 Gerard Horta

De l’excepcional, insòlita efervescència col·lectiva de Durkheim al poltergeist individual, rude, matusser, brusc –majoritàriament rural, adolescent, femení– de Michaux, som davant de vies per a la insubordinació social: res és més present en el dia a dia que la nostra pròpia alteritat, la qual es resisteix explícitament a romandre enclaustrada per sempre –condemnada a desplaçar la cotilla opressora que lalimenta–.

Lombra es manifesta, fa comprendre amb violència la possibilitat necessària de recomençar-ho tot –un cop més– de nou. Reordenament forçós de lestat de les coses. Energia convulsa de les potències subalternes. Impugnació de la societat en els termes en què la societat es dóna.