diumenge, 28 de maig del 2017

Activitat paranormal: una via de la insubordinació (4)

Fotografia de Martín Jerónimo Chambi Jiménez (1891-1973).

ACTIVITAT PARANORMAL:
UNA VIA DE LA INSUBORDINACIÓ (4)
[EL VIDRE AL COR, 1-II-2016]
 Gerard Horta

Iconoclàstia? Defecte de disseny, de construcció, de material? HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program)? Erosió eòlica? Autodevastació subatòmica?

O bé senzillament una mena de sostingut i massiu... poltergeist?

Sigui com sigui, sensorra.