dissabte, 6 de febrer del 2016

Cos i revolució. Avís a navegants


COS I REVOLUCIÓ
AVÍS A NAVEGANTS

Hem travessat una llarga temporada –un any– en què, per a la distribuïdora, el llibre Cos i revolució. L'espiritisme català o les paradoxes de la modernitat (Barcelona, Edicions de 1984, 2004) estava esgotat o descatalogat, de manera que al llarg daquest temps ha romàs empresonat penosament al pou de labisme de la foscor dels magatzems.

Doncs bé, un cop aclarit lembolic resulta que ni una cosa ni l’altra. Encara en queden exemplars i a partir del dilluns tornaran a circular, que és el que pertoca als llibres: bellugar-se i ser llegits.

Una síntesi
L’espiritisme català esdevé, del 1860 al 1939, un dels moviments socioreligiosos rupturistes més destacats d’Europa. En aquest llibre s’hi mostra la manera com, a partir de tècniques associades a usos extàtics del cos –el trànsit mediúmnic–, amplis sectors subalterns de la societat catalana ordenen un sistema conceptual integral que abraça projectes socials i culturals emancipadors. El seu tarannà racionalitzador –el més avantguardista a escala europea, i alhora el més reprimit– condueix a l’avenç d’un model de modernitat amb referents igualitaristes en què afloren els nuclis del feminisme, l’antimilitarisme i l’associacionsime cultural i cooperativista contemporanis: una veritable potència popular revolucionària. Així, una pràctica corporal d’aspecte irracional com la possessió apareix vinculada a una interpretació del món fonamentada en principis col·lectivistes que, a més d’oposar-se a l’ordre catolicoburgès –això explicaria el vincle entre l’espiritisme i l’anarquisme als segles XIX i XX–, pretén demostrar empíricament la viabilitat de la comunicació amb els esperits dels morts. Com en altres èpoques i societats, també a Catalunya són els desposseïts els qui de la possessió en fan la seva religió, entesa com un mitjà per “polvoritzar la societat i organitzar-la de nou” utilitzant-hi l’única eina de què disposen: els seus propis cossos.

Cos i revolució aporta múltiples fonts documentals inèdites –espiritistes, catòliques, anarquistes, teòsofes, etc.–, constituint-se com una obra indispensable respecte a la comprensió del fenomen espiritista català i dels lligams que mantingué amb l’anarquisme –cosa que a escala europea sols succeí a Occitània a cavall de segle–. 

Aquí, junt amb el llibre que el precedí (De la mística a les barricades, XXII Premi Carles Rahola dAssaig. Barcelona, Proa, 2001), en què tractava dels moviments ocultistes, esoteristes i hermetistes europeus contemporanis amb relació als projectes col·lectivistes que defensaven.