dissabte, 13 de juny del 2015

B€omú no aplicarà el límit salarial...

El Perich, a l'Hermano Lobo.

B€OMÚ NO APLICARÀ EL LÍMIT SALARIAL...

Els mitjans esbomben la notícia que B€omú no aplicarà el límit salarial –establert al seu codi ètic– a gerents i altres càrrecs de lliure designació.

Codi ètic? Nova política! 

***

Post Scriptum: Quan ja anem pel “(3.125) Impostura €n Comú” us demanaré ajut: no em sento capaç d’afrontar, sol davant del perill, aquesta allau.