dissabte, 30 de maig del 2015

Camp Nou: El crit (30-V-2015)CAMP NOU: EL CRIT (30-V-2015)

El crit que tot ho vol, que tot ho pot, que tot ho polvoritza. Efervescència col·lectiva. La massa en acció: ni rei ni estat la tomben.

A Edvar Munch (1863-1944), amb agraïment per la peça mestra (1893). I als pobles que lluiten.